Điện thoại: 0225 3 78 58 86      Địa chỉ: 2A/562 Nguyễn Văn Linh - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng
  • henry.nguyen@ginex.com.vn

ĐẤT ĐAI & NHÀ Ở

 
 
-------------------------------------------------

Thông tin về căn hộ, vui lòng liên hệ:


Hotline: Mr Long- 0936.70.74.79
Email: henry.nguyen@ginex.com.vn