Điện thoại: 0225 3 78 58 86      Địa chỉ: 2A/562 Nguyễn Văn Linh - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng

Đội ngũ & Đội xe

date Lúc 14:54 ngày 19/04/2016 Lượt xem 948

  1.  Con người
  •  Ban giám đốc: 02 người
  •  Đội quản lý: 03 người
  •  Đội logistics: 10 người
  •  Đội lái xe: 42 người

     2.  Phương tiện vận tải

• Xe container: 25 xe

• Xe tải nhẹ: 17 xe

          Chúng tôi có thể huy động thêm xe để phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

CONTACT INFO

HEAD OFFICE

Address: 2A/562 Nguyen Van Linh, Vinh Niem Commune, Le Chan District, Haiphong City, Vietnam.
Tel No.: (+84) 031.3785.886
Hotline: (+84) 0936 70 74 79
1stEmail    : henry.nguyen@ginex.com.vn
2ndEmail   : logistics@ginex.com.vn
Website     : http://ginex.com.vn

 

 

Sử dụng dịch vụTin tức liên quan

 Bài viết gần đây

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH