Điện thoại: 0225 3 78 58 86      Địa chỉ: 2A/562 Nguyễn Văn Linh - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tự ứng tuyển
Công việc Công ty Ngôn ngữ yêu cầu Tỉnh-Thành Địa bàn tỉnh
Nhân viên xuất nhập khẩu Hàn Quốc English Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên phòng mua hàng - Quản lý kho (công ty Woosung VM) Hàn Quốc Tiếng Việt Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên Audit kiêm NV phát triển hàng (công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Việt Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên OQC (công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Việt Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên PQC(công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Việt Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên IQC(công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Việt Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng nhóm QC(công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Hàn Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên kỹ thuật (công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Việt Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng nhóm kỹ thuật (công ty Woosung Electronic Vietnam) Hàn Quốc Tiếng Hàn Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Phiên dịch tiếng Nhật - Phòng lắp ráp Nhật bản Tiếng Nhật N2 Hải Phòng KCN Nomura
Nhân viên văn phòng - phòng hành chính Nhật bản Tiếng Nhật N2 và Toeic 550 điểm Hải Phòng KCN Nomura
Trưởng phòng hành chính nhân sự Nhật bản Tiếng Nhật (~ N2) hoặc Tiếng Anh (Toeic 500) Hải Phòng KCN Nomura
Nhân viên mua hàng Nhật bản Tiếng Nhật hoặc Anh Hải Phòng VSIP
Trợ lý mua hàng Nhật bản Tiếng Nhật hoặc Anh Hải Phòng VSIP
Phó phòng mua hàng Nhật bản Tiếng Nhật hoặc Anh Hải Phòng VSIP
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra linh kiện đầu vào Nhật bản Tiếng Nhật N3 Hải Phòng VSIP
Nhân viên kỹ thuật linh kiện cơ khí Nhật bản Tiếng Nhật hoặc Anh Hải Phòng VSIP
Nhân viên kỹ thuật plastic injection Nhật bản Tiếng Nhật hoặc Anh Hải Phòng VSIP
Nhân viên kỹ thuật khuôn Nhật bản Tiếng Nhật hoặc Anh Hải Phòng VSIP
Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật (phụ trách ISO 900) Nhật bản Tiếng Nhật N2, Toeic 470 Hải Phòng VSIP
 
 

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH