Điện thoại: 0225 3 78 58 86      Địa chỉ: 2A/562 Nguyễn Văn Linh - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tự ứng tuyển
Công việc Công ty Ngôn ngữ yêu cầu Tỉnh-Thành Địa bàn tỉnh
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TIẾNG ANH Nhật bản Tiếng Anh Bắc Ninh KCN Vsip
Kĩ sư chế tạo nam châm Nhật bản Tiếng Nhật N3 Hải Phòng KCN Nomura
Nhân viên quản lý chất lượng công đoạn Nhật bản Tiếng Anh/Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên Khai thác sản phẩm Nhật bản Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên quản lý hàng ngoài Nhật bản Tiếng Anh/Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên kĩ thuật khuôn Nhật bản Tiếng Anh/Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên quản lý sản xuất Nhật bản Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên tuyển dụng Nhật bản Tiếng Anh/Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Phó Phòng QC công đoạn Nhật bản Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Phiên dịch tiếng Nhật Nhật bản Tiếng Nhật Hải Phòng KCN VSIP
Phó giám đốc tài chính Công ty liên doanh Hàn- Trung Tiếng Trung Bắc Ninh KCN Quế Võ
Nhân viên tiếng Nhật phòng hành chính Nhật bản Tiếng Nhật Hải Dương KCN Tân Trường
Nhân viên IT Nhật bản Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Hải Dương KCN Tân Trường
Trưởng nhóm kế toán Nhật bản Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Hải Dương KCN Tân Trường
Nhân viên mua hàng Tiếng Trung Nhật bản Tiếng Trung Hải Dương KCN Tân Trường
Phiên dịch tiếng Hàn Hàn Quốc Tiếng Hàn Phú Thọ Phú Hà, Phú Thọ
Nhân viên kế toán Nhật bản Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật Bắc Ninh Vsip- Bắc Ninh
Customer service staff Singapore Tiếng Anh, Hàn, Nhật Bắc Ninh KCN VSIP, Bắc Ninh
North sales manager Hàn Quốc Tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam Định Nam Định
Logistics Manager Singapore Tiếng Anh Bắc Ninh Vsip
 
 

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH