Thông báo thay đổi địa chỉ website

Từ ngày 1/9/2018 chúng tôi sử dụng website http://gjobs.vn thay cho website http://ginex.com.vn. Bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ http://gjobs.vn để nhận được các thông tin tuyển dụng mới nhất. Xin cảm ơn!


Bạn sẽ được tự động chuyển đến gjobs.vn sau s