Bộ phận Số liệu & Khảo sát Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GINEX

Dịch vụ của chúng tôi

KHẢO SÁT LƯƠNG
DỊCH VỤ CHO THUÊ LAO ĐỘNG/LAO ĐỘNG PHÁI CỬ
  1. Giấy đăng ký kinh doanh
  2. Giấy phép cho thuê lao động
  3. Giấy ký quỹ
  4. Company profile
TÌM VIỆC LÀM TẠI WWW.GJOBS.VN
ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC MÙA VỤ/THỰC TẬP SINH
Khách hàng tiêu biểu